OBJAVA NA STRANI

Podjetje Semenič Transport d.o.o. je na javnem razpisu P4D React EU – Spodbude za digitalno
transformacijo MSP uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt P4D React EU – Digitalna
transformacija podjetja Semenič Transport d.o.o.!
Naše poslanstvo je biti zanesljiv ponudnik mednarodnega transporta in ostalih proizvodov in storitev
podjetja po primernih cenah. Cilj podjetja je, da bomo z nadaljnjim razvojem, preizkušanjem in
testiranjem novih materialov in (digitalnih) tehničnih rešitev še razvijali in izboljševali že osvojene
tehnologije na način, da bi bil prihranek goriva zaradi lažjih prikolic in souporabe zemeljskega plina čim
večji.
Namen in cilji projekta so: digitalizacija poslovnih procesov in njihova optimizacija, uvedba
brezpapirnega poslovanja, dvig digitalnih kompetenc zaposlenih in dvig digitalne kulture podjetja,
vzpostavitev produktivnega delovnega okolja, uvedba kibernetske varnosti pri poslovanju in izboljšana
izkušnja kupcev in poslovnih partnerjev.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)